REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL

La Revista Catalana de Dret Ambiental és una coedició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Així ambdues institcuions mostren el seu compromís amb la recerca de qualitat, el servei a la societat i la protecció del medi ambient
És una publicació científica semestral, d'accés obert i gratuit, amb una política  lingüística oberta que vol ser un punt de referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al voltant del dret ambiental.
El sistema d'avaluació doble a cegues, així com una política editorial compromesa amb l'assoliment d'un alt nivell científic dels treballs, garanteix la qualitat dels treballs publicats (estudis, notes i cròniques de legislació i jurisprudència).
Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA ha estat inclosa a CARHUS+2014, RESH, DOAJ, Latindex-Catálogo i ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades.

Índexs i Bases de Dades

Triptic

Avisos

 

Servei de Manteniment de la Web: Avís - Tasques de manteniment de la Web / Aviso - Tareas de Mantenimiento en el Servidor Web / Alert - Maintenance Works on the Web Server

 

Degut a feines de manteniment del Servidor, no es pot accedir als números i arxius de la Revista Catalana de Dret Ambiental.

Debido a tareas de mantenimiento del Servidor, los número y archivos de la Revista Catalana de Dret Ambiental no están accesibles.  

Due to maintenance tasks of the server, the issues and files of the Revista Catalana de Dret Ambiental are not available. 

 
Enviat: 2016-07-15 Més...
 
Més avisos...


Creative Commons License
Aquesta publicació té la següent llicéncia Creative Commons Attribution 3.0 License.
ISSN 2014-038X • http://www.rcda.cat