REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL

La Revista Catalana de Dret Ambiental és una coedició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Així ambdues institcuions mostren el seu compromís amb la recerca de qualitat, el servei a la societat i la protecció del medi ambient
És una publicació científica semestral, d'accés obert i gratuit, amb una política  lingüística oberta que vol ser un punt de referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al voltant del dret ambiental.
El sistema d'avaluació doble a cegues, així com una política editorial compromesa amb l'assoliment d'un alt nivell científic dels treballs, garanteix la qualitat dels treballs publicats (estudis, notes i cròniques de legislació i jurisprudència).
Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA ha estat inclosa a CARHUS+2014, RESH, DOAJ, Latindex-Catálogo i ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades.

Índexs i Bases de Dades

Triptic

Avisos

 

Servei de Manteniment de la Web: Avís - Desconnexió Web / Aviso - Desconexión Web / Alert - Server Interruption

 

Degut a feines de manteniment del Servidor, la Plana web de la Revista Catalana de Dret Ambiental estarà desconnectada des del 7 fins el 31 d'agost.   

Debido a tareas de mantenimiento del Servidor, la página web de la Revista Catalana de Dret Ambiental estará desconectada del 7 a l 31 de agosto. 

Due to maintenance tasks of the server, the webpage of the Revista Catalana de Dret Ambiental will be switched off from August 7th to August 31st. 

 
Enviat: 2016-07-15 Més...
 
Més avisos...


Creative Commons License
Aquesta publicació té la següent llicéncia Creative Commons Attribution 3.0 License.
ISSN 2014-038X • http://www.rcda.cat